Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки

Проект и главна цел: „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“
Процедура: BG16RFOP002-2.0972410

Кандидат: ПРЕСПА ХОЛИДЕЙ ЕООД

ЕИК: 202742671

Обща стойност: 2 292,68 лв., от които 1948,78 лв. европейско и 343,90 лв. национално съфинансиране.

Начало: 29.04.2021г.
Край:29.07.2021г.