Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки

Проект и главна цел: „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“
Процедура: BG16RFOP002-2.095-2878

Кандидат: ПРЕСПА ХОЛИДЕЙ ЕООД

ЕИК: 202742671

Обща стойност: 10 599,60 лв., от които 9009,66 лв. европейско и 1589,94 лв. национално съфинансиране.

Начало: 27.01.2021г.
Край: 27.04.2021г.