Каньон на водопадите

Екопътеката “Каньонът на водопадите”е финалът на 6 километровия маршрут, който любителите на пешеходния туризъм могат да изминат за 4 часа. Екопътеката е уникална, защото минава през резервата „Сосковчето", разкривайки природните феномени и биологичното разнообразие на защитената територия. По течението на река Герзовска, на границата на резервата и буферната зона, са преброени 46 водопада.  Най-големият водопад носи името на митичния певец Орфей. Водните струи, спускащи се от 68-метрова височина, напомнят струните на арфа. Измайсторени с въображение дървени мостчета, деликатно вписани в природата, носят усещането за горска приказка, в която времето е спряло.  

Цялата екопътеката е с необходимата маркировка и знаци и е невъзможно човек да се загуби. Отначало се върви по пресъхналото корито на река, пътя е каменист, после пътеката се вие в гората и така нагоре и все нагоре… вдигаш поглед и очакваш да видиш водопада пред теб. Но природата ревносно пази своите творения…

Всъщност по течението на река Герзовска са преброени 46 водопада. До красотата на 10 от тях туристите могат да се докоснат след прекарване на пешеходния маршрут, получили името си от поредица малки, но атрактивни водопади – Ропката, Казаните, Сърцето, Каскадите.

Каньон на водопадите Пътека в Каньон на водопадите Изглед от Каньон на водопадите