Обсерватория Рожен

Националната астрономическа обсерватория - Рожен (абревиатура: НАО-Рожен) е най-голямата астрономическа обсерватория в България. Тя е оборудвана с 4 телескопа: универсален 2-м Ritchey-Chretien-Coude (RCC или РКК) рефлектор на Carl Zeiss Jena, 50/70 cm Шмит камера, 60 cm рефлектор (също на Zeiss, Jena) и построен със собствени сили 15 cm слънчев коронограф, НАО “Рожен” осигурява наблюдения по широк клас астрономически и астрофизически задачи – от динамика и физика на тела от Слънчевата система, до извънгалактични изследвания: астероиди и комети, спектри на звезди от различни класове и видове променливост, звездни купове, близки и далечни галактики, квазари. 

Обсерватория Рожен