Триградско ждрело

Ждрелото представлява отвесни варовикови скали, които ограждат течението на река Триградска. Реката влиза в пещерата Дяволското гърло и 530м след това излиза като голям карстов извор. Западната стена на ждрелото се издига на височина 180м.  а източната достига до височина от 300-350м.

Същинската част на ждрелото се разпростира на 2-3 км по протежение на реката, като от двете страни се издигат скали, образуващи тесен пролом. Огромните отвесни скали притискат пътя на водата, която буйна и разярена навлиза в каньоновидното ждрело. Височината на скалите достига до 250метра. Средната надморска височина на ждрелото е около 1450 м.