Чудните мостове

Чудните мостове са един от най-интересните природни феномени в Родопите.

Намират се на 5км. северозападно от село Забърдо. Някогашната пещера, образувана в мраморния щок от водите на р. Дълбок дол се е срутила навярно при земетресение. Водите са отнесли падналите материали, като в резултат на това са се образували един до друг два, редки по своята красота, мраморни скални моста.