Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки

Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки

Проект и главна цел: „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“
Процедура: BG16RFOP002-2.0972410

Кандидат: ПРЕСПА ХОЛИДЕЙ ЕООД

ЕИК: 202742671

Обща стойност: 2 292,68 лв., от които 1948,78 лв. европейско и 343,90 лв. национално съфинансиране.

Начало: 29.04.2021г.
Край:29.07.2021г.

Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки

Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки

Проект и главна цел: „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“
Процедура: BG16RFOP002-2.095-2878

Кандидат: ПРЕСПА ХОЛИДЕЙ ЕООД

ЕИК: 202742671

Обща стойност: 10 599,60 лв., от които 9009,66 лв. европейско и 1589,94 лв. национално съфинансиране.

Начало: 27.01.2021г.
Край: 27.04.2021г.

Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия

Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия

Проект и главна цел: АДБФП BG16RFOP002-2.089-4589-C01

Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19

Бенефициент: ПРЕСПА ХОЛИДЕЙ ЕООД, ЕИК 202742671​
Обща стойност: 50 000 /петдесет хиляди/ лв., от които 42 500 /четиридесет и две хиляди и петстотин/ лв. европейско и 7 500 /седем хиляди и петстотин/ лв. национално съфинансиране.

Начало: 25.11.2021 г.​
Край: 25.02.2022 г.

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Бенефициент: ПРЕСПА ХОЛИДЕЙ  ЕООД

Обща стойност: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и  1 500.00 лв. национално съфинансиране.
Начало:  04.08.2020 г.
Край: 04.11.2020 г.